Novedades del sitio

PROTOCOL ASSEGURANÇA MÈDICA ESCOLAR

 
Imagen de Oscar Mercadal Gomila
PROTOCOL ASSEGURANÇA MÈDICA ESCOLAR
de Oscar Mercadal Gomila - jueves, 11 de febrero de 2016, 13:48
 

Apreciats mares, pares i tutors legals,

Com ja saben vostès, el col·legi té concertat una assegurança d’accidents per a cobrir els possibles danys soferts pels alumnes durant la seva estància en el centre.

Aquest any, l’assegurança està contractada amb PREBAL, companyia que té concertats els seus serveis amb el Centro Medico Menorca (Dr. Fernando Sanchez-Parra) que es desplaça al col·legi per atendre als alumnes accidentats, i amb la Clínica Juaneda (Policlínica Virgen de Gracia).

IMPORTANT: aquesta companyia ens ha comunicat que cobrirà només els accidents que hagin sigut atesos per les clíniques abans esmentades.

El protocol d’actuació davant un accident escolar, és comunicar-lo tot d’una a la secretaria del centre per a tramitar la comunicació de l’accident i, així, poder atendre a l’alumne/a seguint les pautes establertes.

Som conscients que, a vegades, els fiets i fietes es fan mal en el col·legi i no ho comenten fins arribar a casa, amb la qual cosa els pares acudeixen a l’hospitatl Mateu Orfila o a l’ambulatori de Dalt Sant Joan, explicant que l’accident s’ha produït en el col·legi. Posteriorment, aquests centres mèdics ens reclamen el part d’accident creant, així, un conflicte amb la companyia asseguradora per no utilitzar les clíniques concertades.

Per tant, els pregam que segueixin el present protocol establert pel centre en cas d’accidents i, en el cas de no poder contactar amb secretaria, acudir al Centro Médico Menorca o a la Policlínica Virgen de Gracia.

Moltes gràcies per la seva col·laboració

Administració del centre